Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamishanke

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamishanke

OKM053:00/2017 Statute drafting

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Basic information Completed

Project number OKM053:00/2017

Case numbers OKM/93/040/2017

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 17.10.2017 – 30.9.2018

Date of appointment 17.10.2017

Relation to the Government Programme

Sipilä

Reformit

Key projects Tulevaisuuden kunta

Measures Kunnan rooli ja tehtävät sekä uudet toimintatavat

Law drafting

HE laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 10.9.2018
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 42/2018
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 204/2018

Ehdotettavalla lailla korvattaisiin nykyinen laki vuodelta 1992. Uuteen lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kuntien asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja arviointi. Lain lähtökohtana on kulttuuriin ja taiteeseen liittyvän luovan toiminnan edistäminen ja kaikkien väestöryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.

Minister in chargeEurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

 • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2018

Goals and results

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Summary

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Starting points

Kuntien toimintaa on muuttamassa vuoden 2020 alusta lähtien pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman rakenteelliset uudistukset, jotka tähtäävät julkisen talouden kestävyyteen. Kuntiin liittyviä rakenteellisia uudistuksia ovat mm. aluehallinnon uudistus, tulevaisuuden kunta -hanke, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntien kustannusten karsiminen. Tulevaisuuden kunnan päätehtävänä on huolehtia asukkaiden elämisen mahdollisuuksista ja yritysten sekä yhteisöjen elinvoimaisuudesta. Uudistusten myötä sivistyssektorista on muodostumassa merkittävä osa kuntia. Kulttuuritoiminta on osa sivistyssektoria.

Kuntien kulttuuritoiminnan toimintaympäristö on muuttunut viimeisen yli 20 vuoden aikana. Kuntien määrä on vähentynyt, keskimääräinen asukasmäärä kasvanut, taloudellinen kehitys on erilaistunut, digitalisaatio muuttanut toimintaa sekä kunnan eri sektoreiden ja kuntien välinen yhteistyö lisääntynyt.

Samaan aikaan, kun kuntakentällä on tapahtunut muutoksia, kulttuurin merkitys on lisääntynyt paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kulttuuripalveluiden nähdään lisäävän asukkaiden hyvinvointia, osallistumista, aktiivisuutta sekä kuntien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Meneillään on kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka koskee museoita, teattereita ja orkestereita. Uudistuksen on määrä valmistua 31.12.2017 mennessä.

Additional information