Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamishanke

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamishanke

OKM053:00/2017 Säädösvalmistelu

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM053:00/2017

Asianumerot OKM/93/040/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.10.2017 – 30.9.2018

Asettamispäivä 17.10.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Reformit

Kärkihankkeet Tulevaisuuden kunta

Toimenpiteet Kunnan rooli ja tehtävät sekä uudet toimintatavat

Lainvalmistelu

HE laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.10.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 204/2018

Ehdotettavalla lailla korvattaisiin nykyinen laki vuodelta 1992. Uuteen lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kuntien asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja arviointi. Lain lähtökohtana on kulttuuriin ja taiteeseen liittyvän luovan toiminnan edistäminen ja kaikkien väestöryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.

VastuuministeriEurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Tiivistelmä

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Lähtökohdat

Kuntien toimintaa on muuttamassa vuoden 2020 alusta lähtien pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman rakenteelliset uudistukset, jotka tähtäävät julkisen talouden kestävyyteen. Kuntiin liittyviä rakenteellisia uudistuksia ovat mm. aluehallinnon uudistus, tulevaisuuden kunta -hanke, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntien kustannusten karsiminen. Tulevaisuuden kunnan päätehtävänä on huolehtia asukkaiden elämisen mahdollisuuksista ja yritysten sekä yhteisöjen elinvoimaisuudesta. Uudistusten myötä sivistyssektorista on muodostumassa merkittävä osa kuntia. Kulttuuritoiminta on osa sivistyssektoria.

Kuntien kulttuuritoiminnan toimintaympäristö on muuttunut viimeisen yli 20 vuoden aikana. Kuntien määrä on vähentynyt, keskimääräinen asukasmäärä kasvanut, taloudellinen kehitys on erilaistunut, digitalisaatio muuttanut toimintaa sekä kunnan eri sektoreiden ja kuntien välinen yhteistyö lisääntynyt.

Samaan aikaan, kun kuntakentällä on tapahtunut muutoksia, kulttuurin merkitys on lisääntynyt paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kulttuuripalveluiden nähdään lisäävän asukkaiden hyvinvointia, osallistumista, aktiivisuutta sekä kuntien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Meneillään on kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka koskee museoita, teattereita ja orkestereita. Uudistuksen on määrä valmistua 31.12.2017 mennessä.

Lisätietoja