Hallituksen esitys oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM046:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås en precisering av vissa bestämmelser i läropliktslagen och till andra lagar som har samband med den som bland annat anknyter till informationstillgången i övergångsskedet samt beviljande av logi- och reseersättning. De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM046:00/2021

Ärendenummer VN/17576/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 30.6.2021 – 8.7.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till ändring av läropliktslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 95/2022

I denna proposition föreslås en precisering av vissa bestämmelser i läropliktslagen och till andra lagar som har samband med den som bland annat anknyter till informationstillgången i övergångsskedet samt beviljande av logi- och reseersättning. De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Sammandrag

I denna proposition föreslås en precisering av vissa bestämmelser i läropliktslagen och till andra lagar som har samband med den som bland annat anknyter till informationstillgången i övergångsskedet samt beviljande av logi- och reseersättning. De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.