Hallituksen esitys oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM046:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä liittyen muun muassa tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa sekä majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM046:00/2021

Asianumerot VN/17576/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 30.6.2021 – 8.7.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 95/2022

Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä liittyen muun muassa 17 vuotta täyttäneiden mahdollisuuksiin suorittaa oppivelvollisuutta, vakinaisen asumisen määritelmään, tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa ja majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen sekä säädettäisiin kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalilisästä. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä liittyen muun muassa tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa sekä majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.