Hallituksen esitys oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM046:00/2021 Statute drafting

Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä liittyen muun muassa tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa sekä majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Basic information Completed

Project number OKM046:00/2021

Case numbers VN/17576/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 30.6.2021 – 8.7.2022

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 95/2022

Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä liittyen muun muassa 17 vuotta täyttäneiden mahdollisuuksiin suorittaa oppivelvollisuutta, vakinaisen asumisen määritelmään, tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa ja majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen sekä säädettäisiin kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalilisästä. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Minister in chargeMinister of Education Andersson

Additional information

  • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

  • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for spring session 2022

Summary

Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä liittyen muun muassa tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa sekä majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.