Arbetsgrupp: lagstiftningsreformernas konsekvenser för verkstadsverksamheten

OKM045:00/2022 Projekt

Eduskunta saa vastauksen edellytykseen, jonka se asetti mietinnössä StVM 16/2021 vp─ HE 241/2020 vp. Valiokunnan lausumaehdotukset 7. Eduskunta edellyttää, että osana työpajojen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM045:00/2022

Ärendenummer VN/16893/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.8.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 22.6.2022

Mål och resultat

Työpajatyöryhmä tekee eduskunnalle selvityksen, johon kirjataan työpajatoimintaan vaikuttava lainsäädäntö, toimintaan vaikeuttavat säännökset, perustelut muutostarpeista ja suositukset työpajatoiminnan kehittämiseksi poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Utgångspunkter

Kun eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi, se edellytti, että osana lainsäädännön toteutumisen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Mer om ämnet