Työryhmä: Lainsäädäntöuudistusten vaikutukset työpajatoimintaan

OKM045:00/2022 Kehittäminen

Eduskunta saa vastauksen edellytykseen, jonka se asetti mietinnössä StVM 16/2021 vp─ HE 241/2020 vp. Valiokunnan lausumaehdotukset 7. Eduskunta edellyttää, että osana työpajojen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM045:00/2022

Asianumerot VN/16893/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.8.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 22.6.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Työpajatyöryhmä tekee eduskunnalle selvityksen, johon kirjataan työpajatoimintaan vaikuttava lainsäädäntö, toimintaan vaikeuttavat säännökset, perustelut muutostarpeista ja suositukset työpajatoiminnan kehittämiseksi poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Lähtökohdat

Kun eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi, se edellytti, että osana lainsäädännön toteutumisen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Lisää aiheesta