Työryhmä: Lainsäädäntöuudistusten vaikutukset työpajatoimintaan

OKM045:00/2022 Development

Eduskunta saa vastauksen edellytykseen, jonka se asetti mietinnössä StVM 16/2021 vp─ HE 241/2020 vp. Valiokunnan lausumaehdotukset 7. Eduskunta edellyttää, että osana työpajojen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Basic information Completed

Project number OKM045:00/2022

Case numbers VN/16893/2022

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.8.2022 – 31.12.2022

Date of appointment 22.6.2022

Goals and results

Työpajatyöryhmä tekee eduskunnalle selvityksen, johon kirjataan työpajatoimintaan vaikuttava lainsäädäntö, toimintaan vaikeuttavat säännökset, perustelut muutostarpeista ja suositukset työpajatoiminnan kehittämiseksi poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Starting points

Kun eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi, se edellytti, että osana lainsäädännön toteutumisen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Read more

Lainsäädäntömuutosten vaikutuksia työpajatoimintaan selvitetty

Ministry of Education and Culture News item 16.1.2023 12.05