Tekijänoikeuslain uudistus verkkolähetysdirektiivin toimeenpanoon liittyen

Implementering av direktiv 2019/789/EU om sändning och vidaresänding av TV- och radioprogram

OKM039:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Direktiv 2019/789/EU innehåller regler, som avser att med hänsende till den tekniska utvecklingen förbättra möjligheterna att sända och vidaresända TV- och radioprogram på EU:s inre marknad.
Direktivet genomförs tillsammans med DSM-direktivet (2019/790/EU)

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM039:00/2019

Ärendenummer OKM/28/010/2019 , VN/2252/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 15.4.2019 – 10.1.2022

Datum för tillsättande 15.4.2019

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Mål och resultat

Upphovsrättslagen ändras.

Sammandrag

Direktiv 2019/789/EU innehåller regler, som avser att med hänsende till den tekniska utvecklingen förbättra möjligheterna att sända och vidaresända TV- och radioprogram på EU:s inre marknad.
Direktivet genomförs tillsammans med DSM-direktivet (2019/790/EU)

Utgångspunkter

Fråga om ett EU-direktiv som skall genomföras nationellt.

Ytterligare uppgifter