Tekijänoikeuslain uudistus verkkolähetysdirektiivin toimeenpanoon liittyen

Verkkolähetysdirektiivin 2019/789/EU kansallinen toimeenpano

OKM039:00/2019 Säädösvalmistelu

Direktiivi 2019/789/EU sisältää säännöksiä, jolla edistetään tekninen kehitys huomioiden TV- ja radio-ohjelmien rajat ylittävää lähettämistä ja edelleenlähettämistä EU:n sisämarkkinoilla.
Hanke on yhdistetty DSM-direktiivin (2019/790/EU) toimeenpanoon.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM039:00/2019

Asianumerot OKM/28/010/2019 , VN/2252/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.4.2019 – 10.1.2022

Asettamispäivä 15.4.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Tavoitteet ja tuotokset

Tekijänoikeuslakia uudistetaan.

Tiivistelmä

Direktiivi 2019/789/EU sisältää säännöksiä, jolla edistetään tekninen kehitys huomioiden TV- ja radio-ohjelmien rajat ylittävää lähettämistä ja edelleenlähettämistä EU:n sisämarkkinoilla.
Hanke on yhdistetty DSM-direktiivin (2019/790/EU) toimeenpanoon.

Lähtökohdat

Kyse EU:n direktiivistä, joka tulee panna täytäntöön kansallisesti.

Lisätietoja