RP med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

OKM037:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras så att det tydligare ska framgå att anordnare av grundläggande utbildning inte kan ordna utbildning som handleder för examensutbildning för elever med mycket svår utvecklingsstörning. I propositionen föreslås det att det till lagen fogas en justering av elevantalet i enlighet med elevantalet för finansåret (statistikföringsdag 20.9) före utgången av finansåret för finansiering av utbildning .

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM037:00/2022

Ärendenummer VN/21783/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 8.8.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2022
  Original uppskatting av föredragningsvecka 46/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  20.10.2022
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 160/2022

I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras så att det tydligare ska framgå att anordnare av grundläggande utbildning inte kan ordna utbildning som handleder för examensutbildning för elever med mycket svår utvecklingsstörning. I propositionen föreslås det att det till lagen fogas en justering av elevantalet i enlighet med elevantalet för finansåret (statistikföringsdag 20.9) före utgången av finansåret för finansiering av utbildning som handleder för examensutbildning inom den grundläggande utbildningen och för tilläggsfinansiering av den.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Sammandrag

I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras så att det tydligare ska framgå att anordnare av grundläggande utbildning inte kan ordna utbildning som handleder för examensutbildning för elever med mycket svår utvecklingsstörning. I propositionen föreslås det att det till lagen fogas en justering av elevantalet i enlighet med elevantalet för finansåret (statistikföringsdag 20.9) före utgången av finansåret för finansiering av utbildning .

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.