Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamiseksi

OKM037:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esitys on luonteeltaan tekninen ja sen tavoitteena on selkeyttää perusopetuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämistä sekä rahoituksen määräytymistä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM037:00/2022

Asianumerot VN/21783/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.8.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2022
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 46/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  20.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 160/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia siten, että siitä käy selkeämmin ilmi, että perusopetuksen järjestäjät eivät voi järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi mainittuun lakiin perusopetuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta ja sen liitännäisrahoitusta varten oppilasmäärän tarkistaminen varainhoitovuoden (tilastointipäivän 20.9.) oppilasmäärän mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Esitys on luonteeltaan tekninen.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esitys on luonteeltaan tekninen ja sen tavoitteena on selkeyttää perusopetuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämistä sekä rahoituksen määräytymistä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.