Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamiseksi

OKM037:00/2022 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esitys on luonteeltaan tekninen ja sen tavoitteena on selkeyttää perusopetuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämistä sekä rahoituksen määräytymistä.

Basic information Completed

Project number OKM037:00/2022

Case numbers VN/21783/2022

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 8.8.2022 – 31.12.2022

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamiseksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 42/2022
  Original estimated week of presentation 46/2022
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 160/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia siten, että siitä käy selkeämmin ilmi, että perusopetuksen järjestäjät eivät voi järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi mainittuun lakiin perusopetuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta ja sen liitännäisrahoitusta varten oppilasmäärän tarkistaminen varainhoitovuoden (tilastointipäivän 20.9.) oppilasmäärän mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Esitys on luonteeltaan tekninen.

Minister in chargeMinister of Education Andersson

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

 • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2022

Summary

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esitys on luonteeltaan tekninen ja sen tavoitteena on selkeyttää perusopetuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämistä sekä rahoituksen määräytymistä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.