Arbetsgruppen Servicekedjor för motion som en del av livsstilshandledningen i de nya social- och hälsovårdsstrukturerna

OKM031:00/2022 Organ

I samband med social- och hälsovårdsreformen ska kommunerna och välfärdsområdena sinsemellan skapa en välfungerande kontaktyta för motionsrådgivningen som en del av rådgivningen om levnadsvanor, dvs. komma överens om en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar samt säkerställa nya samarbetsstrukturer.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM031:00/2022

Ärendenummer VN/20746/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 10.9.2021 – 30.10.2022

Datum för tillsättande

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Anvisningar om samordning av motionsrådgivningen vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen.
Anvisningarna omfattar motionsrådgivningen, tjänsterna inom den anpassade motionen och Move!-mätningarna.

Sammandrag

I samband med social- och hälsovårdsreformen ska kommunerna och välfärdsområdena sinsemellan skapa en välfungerande kontaktyta för motionsrådgivningen som en del av rådgivningen om levnadsvanor, dvs. komma överens om en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar samt säkerställa nya samarbetsstrukturer.

Utgångspunkter

För närvarande ordnas sektorsövergripande motionsrådgivning i cirka 170 kommuner. Motionsrådgivning genomförs oftast av kommunens motionstjänster eller inom hälsovården som en del av handledning kring levnadsvanor. Hälsovårdens roll att nå målgruppen är betydande.
Arbetsgruppen ska förbereda anvisningar för kommuner.

Mer om ämnet