Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta tulevissa sote-rakenteissa – työryhmä

OKM031:00/2022 Toimielin

Sote-uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton liikuntaneuvonnan yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta ts. sopia selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet. Kunnat ja hyvinvointialueet tarvitsevat tukea, jotta yhdyspintapalvelut toimisivat uusissa rakenteissa hyvin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM031:00/2022

Asianumerot VN/20746/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.9.2021 – 30.10.2022

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Asetetun työryhmän tehtävänä on laatia kunnille ohjeistus yhdyspintaan sijoittuvan liikuntaneuvonnan palveluketjuun liittyvän yhteistyön onnistumiseksi.
Lisäksi työryhmä ohjeistaa soveltavan liikunnan ja Move!-mittauksiin liittyvän yhdyspintatyön toimeenpanoa.

Tiivistelmä

Sote-uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton liikuntaneuvonnan yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta ts. sopia selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet. Kunnat ja hyvinvointialueet tarvitsevat tukea, jotta yhdyspintapalvelut toimisivat uusissa rakenteissa hyvin.

Lähtökohdat

Liikuntaneuvonnan palveluketjuja on rakennettu viime vuosikymmenen aikana kunnissa sosiaali- ja terveystoimen, vapaa-aika- ja liikuntatoimen sekä järjestöjen välille. Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju toimii lähes 170 kunnassa. SOTE-uudistus on herättänyt epävarmuutta siitä, kuinka palveluketjut toimivat jatkossa.
Työryhmä valmistelee muutosta varten ohjeistusta kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintaan sijoittuvan toiminnan (yhteistyön) onnistumiseksi.

Lisää aiheesta