Liikunta osana elintapaohjausta tulevissa sote-rakenteissa – työryhmä

OKM031:00/2022 Body

Sote-uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton liikuntaneuvonnan yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta ts. sopia selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet. Kunnat ja hyvinvointialueet tarvitsevat tukea, jotta yhdyspintapalvelut toimisivat uusissa rakenteissa hyvin.

Basic information In progress

Project number OKM031:00/2022

Case numbers VN/20746/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 10.9.2021 – 30.10.2022

Date of appointment

Type of body Working group

Contact person
Sari Virta, YLITARKASTAJA
tel. +358 295 330 377
[email protected]

Goals and results

Asetetun työryhmän tehtävänä on laatia kunnille ohjeistus yhdyspintaan sijoittuvan liikuntaneuvonnan palveluketjuun liittyvän yhteistyön onnistumiseksi.
Lisäksi työryhmä ohjeistaa soveltavan liikunnan ja Move!-mittauksiin liittyvän yhdyspintatyön toimeenpanoa.

Summary

Sote-uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton liikuntaneuvonnan yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta ts. sopia selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet. Kunnat ja hyvinvointialueet tarvitsevat tukea, jotta yhdyspintapalvelut toimisivat uusissa rakenteissa hyvin.

Starting points

Liikuntaneuvonnan palveluketjuja on rakennettu viime vuosikymmenen aikana kunnissa sosiaali- ja terveystoimen, vapaa-aika- ja liikuntatoimen sekä järjestöjen välille. Poikkihallinnollinen liikuntaneuvonnan palveluketju toimii lähes 170 kunnassa. SOTE-uudistus on herättänyt epävarmuutta siitä, kuinka palveluketjut toimivat jatkossa.
Työryhmä valmistelee muutosta varten ohjeistusta kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintaan sijoittuvan toiminnan (yhteistyön) onnistumiseksi.

Read more