Ehdotusta museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi valmisteleva työryhmä

OKM021:00/2016 Projekt

Työryhmän tehtävänä on analysoida teatteri-, tanssi-ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja
mahdollisuuksia sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM021:00/2016

Ärendenummer OKM/42/040/2016

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 25.8.2016 – 31.10.2017

Datum för tillsättande 25.8.2016

Mål och resultat

Tavoitteena on uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden
haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Lähtökohtana uudistukselle on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.

Sammandrag

Työryhmän tehtävänä on analysoida teatteri-, tanssi-ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja
mahdollisuuksia sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.