Ehdotusta museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi valmisteleva työryhmä

OKM021:00/2016 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on analysoida teatteri-, tanssi-ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja
mahdollisuuksia sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM021:00/2016

Asianumerot OKM/42/040/2016

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.8.2016 – 31.10.2017

Asettamispäivä 25.8.2016

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden
haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Lähtökohtana uudistukselle on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on analysoida teatteri-, tanssi-ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja
mahdollisuuksia sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.