Ehdotusta museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi valmisteleva työryhmä

OKM021:00/2016 Development

Työryhmän tehtävänä on analysoida teatteri-, tanssi-ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja
mahdollisuuksia sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.

Basic information Completed

Project number OKM021:00/2016

Case numbers OKM/42/040/2016

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 25.8.2016 – 31.10.2017

Date of appointment 25.8.2016

Goals and results

Tavoitteena on uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden
haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Lähtökohtana uudistukselle on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.

Summary

Työryhmän tehtävänä on analysoida teatteri-, tanssi-ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja
mahdollisuuksia sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.