Lukiodiplomit ja niiden hyödyntäminen

OKM018:00/2021 Projekt

Lukiolain (714/2018) 11 § 2 momentissa säädetty lukiodiplomeista.
Lukiodiplomien tarkoituksena on antaa lukio-opiskelijalle mahdollisuus osoittaa näyttöä erityisestä osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM018:00/2021

Ärendenummer VN/2062/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 19.2.2019 – 1.11.2022

Datum för tillsättande 19.12.2019

Kontaktperson
Heikki Blom, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 074
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteet ja tuotokset
Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on selvittää, miten lukiodiplomit tulisi järjestää osana lukiokoulutusta siten, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden suorittamiseen ja millaisia lukiodiplomien tulisi olla, jotta ne palvelisivat parhaiten opiskelijan osaamisen syventämistä ja olisivat hyödynnettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lukiodiplomiselvitys 12.1.2021

Lausuntoyhteenveto 16.9.2021

Toimeksianto Opetushallitukselle 27.11.2021

Toimeksiantoajan jatkaminen 1.11.2022 saakka (jatkoaika myönnetty 12.8.2022)

Opetushallituksen esitys lukiodiplomien kehittämissuunnitelmaksi 29.11.2022.

LAADUKAS JA LUOTETTAVA LUKIODIPLOMI - Opetushallituksen esitys lukiodiplomin kehittämissuunnitelmaksi 2023–2026. Opetushallitus, 29.11.2022.

Sammandrag

Lukiolain (714/2018) 11 § 2 momentissa säädetty lukiodiplomeista.
Lukiodiplomien tarkoituksena on antaa lukio-opiskelijalle mahdollisuus osoittaa näyttöä erityisestä osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin.

Utgångspunkter

Nykytilanne tai lähtökohdat - miksi hanke on käynnistetty?
Eduskunnan sivistysvaliokunta (SiVM 15/2018 vp) on edellyttänyt, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy selvittämään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi.
Sivistysvaliokunta katsoi, että taito- ja taideaineille ominaiset tiedon tuottamisen tavat tulee nähdä uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina nykyisin ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden tiedon tuottamisen kanssa. On tärkeää, että jokaisella lukion opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi riippumatta siitä, missä lukiossa hän opiskelee.

Ytterligare uppgifter