Lukiodiplomit ja niiden hyödyntäminen

OKM018:00/2021 Development

Lukiolain (714/2018) 11 § 2 momentissa säädetty lukiodiplomeista.
Lukiodiplomien tarkoituksena on antaa lukio-opiskelijalle mahdollisuus osoittaa näyttöä erityisestä osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin.

Basic information Completed

Project number OKM018:00/2021

Case numbers VN/2062/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 19.2.2019 – 1.11.2022

Date of appointment 19.12.2019

Contact person
Heikki Blom, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 074
[email protected]

Goals and results

Tavoitteet ja tuotokset
Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on selvittää, miten lukiodiplomit tulisi järjestää osana lukiokoulutusta siten, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden suorittamiseen ja millaisia lukiodiplomien tulisi olla, jotta ne palvelisivat parhaiten opiskelijan osaamisen syventämistä ja olisivat hyödynnettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lukiodiplomiselvitys 12.1.2021

Lausuntoyhteenveto 16.9.2021

Toimeksianto Opetushallitukselle 27.11.2021

Toimeksiantoajan jatkaminen 1.11.2022 saakka (jatkoaika myönnetty 12.8.2022)

Opetushallituksen esitys lukiodiplomien kehittämissuunnitelmaksi 29.11.2022.

LAADUKAS JA LUOTETTAVA LUKIODIPLOMI - Opetushallituksen esitys lukiodiplomin kehittämissuunnitelmaksi 2023–2026. Opetushallitus, 29.11.2022.

Summary

Lukiolain (714/2018) 11 § 2 momentissa säädetty lukiodiplomeista.
Lukiodiplomien tarkoituksena on antaa lukio-opiskelijalle mahdollisuus osoittaa näyttöä erityisestä osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin.

Starting points

Nykytilanne tai lähtökohdat - miksi hanke on käynnistetty?
Eduskunnan sivistysvaliokunta (SiVM 15/2018 vp) on edellyttänyt, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy selvittämään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi.
Sivistysvaliokunta katsoi, että taito- ja taideaineille ominaiset tiedon tuottamisen tavat tulee nähdä uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina nykyisin ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden tiedon tuottamisen kanssa. On tärkeää, että jokaisella lukion opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi riippumatta siitä, missä lukiossa hän opiskelee.

Additional information