Lukiodiplomit ja niiden hyödyntäminen

OKM018:00/2021 Kehittäminen

Lukiolain (714/2018) 11 § 2 momentissa säädetty lukiodiplomeista.

Lukiodiplomien tarkoituksena on antaa lukio-opiskelijalle mahdollisuus osoittaa näyttöä erityisestä osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM018:00/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.2.2019 –

Asettamispäivä 19.12.2019

Yhteyshenkilö
Heikki Blom, Opetusneuvos
puh. +358 295 330 074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on selvittää, miten lukiodiplomit tulisi järjestää osana lukiokoulutusta siten, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden suorittamiseen ja millaisia lukiodiplomien tulisi olla, jotta ne palvelisivat parhaiten opiskelijan osaamisen syventämistä ja olisivat hyödynnettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lukiodiplomiselvitys 12.1.2021
Lausuntoyhteenveto 16.9.2021
Toimeksianto Opetushallitukselle 27.11.2021

Tiivistelmä

Lukiolain (714/2018) 11 § 2 momentissa säädetty lukiodiplomeista.

Lukiodiplomien tarkoituksena on antaa lukio-opiskelijalle mahdollisuus osoittaa näyttöä erityisestä osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin.

Lähtökohdat

Eduskunnan sivistysvaliokunta (SiVM 15/2018 vp) on edellyttänyt, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy selvittämään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi.
Sivistysvaliokunta katsoi, että taito- ja taideaineille ominaiset tiedon tuottamisen tavat tulee nähdä uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina nykyisin ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden tiedon tuottamisen kanssa. On tärkeää, että jokaisella lukion opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi riippumatta siitä, missä lukiossa hän opiskelee.

Lisätietoja