Reform av det statliga finansieringssystemet för utövande konst och för museer

OKM009:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistuksen jatkovalmistelu asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM009:00/2018

Ärendenummer OKM/5/010/2018

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Joni Hiitola, Vanhempi hallitussihteeri
[email protected]

Mål och resultat

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta sekä taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Uudistuksella pyritään lisäämään järjestelmän joustavuutta ja kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan, laadukkaaseen ja taiteellisesti korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään säilyttämään rahoituksen ennustettavuus ja pitkäjänteisyys. On tärkeää, että valtionosuusjärjestelmä jatkossakin turvaa taide- ja kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Tavoitteena on myös lisätä rahoitusperusteiden läpinäkyvyyttä.

Sammandrag

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistuksen jatkovalmistelu asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

Ytterligare uppgifter