Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

OKM009:00/2018 Säädösvalmistelu

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistuksen jatkovalmistelu asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM009:00/2018

Asianumerot OKM/5/010/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Joni Hiitola, Vanhempi hallitussihteeri
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta sekä taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Uudistuksella pyritään lisäämään järjestelmän joustavuutta ja kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan, laadukkaaseen ja taiteellisesti korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään säilyttämään rahoituksen ennustettavuus ja pitkäjänteisyys. On tärkeää, että valtionosuusjärjestelmä jatkossakin turvaa taide- ja kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Tavoitteena on myös lisätä rahoitusperusteiden läpinäkyvyyttä.

Tiivistelmä

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistuksen jatkovalmistelu asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

Lisätietoja