Renewing the government financing system for performing arts and museums

OKM009:00/2018 Statute drafting

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistuksen jatkovalmistelu asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

Project status

Basic information In progress

Project number OKM009:00/2018

Case numbers OKM/5/010/2018

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Joni Hiitola, Vanhempi hallitussihteeri
[email protected]

Goals and results

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta sekä taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Uudistuksella pyritään lisäämään järjestelmän joustavuutta ja kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan, laadukkaaseen ja taiteellisesti korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään säilyttämään rahoituksen ennustettavuus ja pitkäjänteisyys. On tärkeää, että valtionosuusjärjestelmä jatkossakin turvaa taide- ja kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Tavoitteena on myös lisätä rahoitusperusteiden läpinäkyvyyttä.

Summary

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistuksen jatkovalmistelu asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

Additional information