Över 90 miljoner euro i jämlikhetsunderstöd utlyses för förbättrande av jämlikheten och kvaliteten inom fostran och undervisning

13.1.2022 12.20
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för att stärka jämlikheten inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. För åren 2022–2023 kan understöd sökas till ett belopp på sammanlagt 90,4 euro, varav högst 62,4 euro för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och högst 28 miljoner euro för småbarnspedagogiken. Ansökningstiden går ut den 17 februari 2022.

Högskolornas utbildningsansvar utvidgas

10.1.2022 11.36
UKM
Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beslutat om flera utvidgningar av universitetens och yrkeshögskolornas utbildningsansvar. Utbildningsansvaret anger vilka examina som kan avläggas vid en högskola.

Ändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

22.12.2021 15.01
UKM
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde träder i kraft flera lagstiftningsändringar och andra ändringar vid ingången av 2022. I denna sammanfattning presenteras de viktigaste av dessa.

Uppdaterade rekommendationer för förebyggande av coronaepidemin inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

22.12.2021 11.28
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat rekommendationerna för anordnare av småbarnspedagogik och undervisning, gymnasie- och yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna samt för yrkeshögskolor och universitet. Regeringen behandlade rekommendationerna vid sitt sammanträde tisdagen den 21 december.

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår åtgärder för att förhindra att epidemiläget förvärras

7.1.2022 22.54
ANM FM IM JM SHM SRK UKM
Yleiskuva koronaministeriryhmän kokouksesta Säätytalolta
Vid sitt första möte fredagen den 7 januari fick ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder en översikt över smittläget, omikronvariantens spridning, belastningen på hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdens bärkraft. Ministerarbetsgruppen fick också en översikt över hur vaccinationerna framskrider.

EU:s idrottsministrar kräver att mänskliga rättigheter respekteras i internationella idrottsorganisationer

21.12.2021 15.38
UKM
Idrottsministrar inom EU samt Islands och Norges idrottsministrar har undertecknat ett ställningstagande där man kräver transparens, demokrati och att mänskliga rättigheter respekteras inom internationella idrottsorganisationers verksamhet.

Understöd beviljade för digitalt kulturarv och de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster

20.12.2021 12.50
UKM
Kuva Finnasta, jossa kyläkauppa toivottaa asiakkaat jouluostoksille. Kuva: Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto. Kuvan lähde https://www.finna.fi/Record/museovirasto.A07156ECA8DA7C471381BF57A7F8CFEE
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 3 163 790 euro i understöd för museernas digitaliseringsprojekt, tjänster inom det digitala kulturarvet och för de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Forsknings- och kulturminister