Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Ensimmäinen vaihe

Suomen mallin suunnittelua varten tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen asetti valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli tuottaa tietopohjaa sekä valmistella esitys mallin ensimmäisestä vaiheesta. Ryhmä jätti esityksensä tiede- ja kulttuuriministerille kesäkuussa 2020.
Harrastamisen Suomen mallin ensimmäinen vaihe toteutetaan 1.8.2021–30.6.2022 ja sen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat 235:ssä kunnassa ympäri maata. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Valmisteluryhmän esitys

Toinen vaihe

Ministeri Annika Saarikon johdolla lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä päätti käynnistää Harrastamisen Suomen mallin seuraavan vaiheen valmistelun helmikuussa 2021. Valmistelu alkoi työryhmätyöllä, jota johtaa valtiosihteeri Tuomo Puumala. Työryhmän tehtävänä on ehdottaa keinoja, joilla turvataan mallin pysyvyys sekä arvioida mallin laajentamismahdollisuuksia. Työryhmän työskentelyaika on 1.4.2021–31.12.2021.

Suomen mallilla oma yhteyspiste, tunnus ja verkkosivut

Harrastamisen Suomen mallilla on oma visuaalinen ilme ja tunnus, jotka ovat kaikkien Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien toimijoiden käytössä. Tunnuksen toivotaan näkyvän kaikessa Suomen mallin viestinnässä lapsille, nuorille ja perheille sekä kaikille kunnan asukkaille. Tunnuksen pääsee lataamaan Harrastamisen Suomen mallin verkkosivujen materiaalipankista

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste on ollut toiminnassa elokuusta 2021 lähtien. Se edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien verkottumista sekä ammattitaitoisten ohjaajien löytämistä kuntiin toteuttamaan lasten ja nuorten harrastustoiveita. Yhteyspiste kerää ja levittää kuntien hyviä käytäntöjä. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja laajan harrastusverkoston kanssa. Yhteyspiste sijaitsee Opetushallituksessa.

Suomen mallille on avattu uudet verkkosivut.
Sivustolle kootaan ajankohtaista tietoa Harrastamisen Suomen mallista sekä hyviä käytänteitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut kuntien avuksi yhteystietolistan valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Listassa on samat harrastukset kuin Koululaiskyselyssä 2020. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen toimesta
 

Lisätietoja

Henni Axelin, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330205  


Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330178