Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät

  • lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista
  • olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen
  • koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Vuoden 2023 alusta nuorisolakiin (955/2022) lisättiin säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta sekä  toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt arvioinnin Harrastamisen Suomen mallista. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa tavoitteiden toteutumisesta, toimivuudesta ja vaikutuksista. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, mitä kokemuksia ja mielipiteitä lapsilla ja nuorilla on harrastuksista. Arvioinnin toteutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. 

Myös Petteri Orpon hallitusohjelmassa (2023) turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa. Harrastamisen Suomen mallia koskeva lainsäädäntö arvioidaan, ja osana työtä selvitetään harrastustoiminnan tukemista koulujen loma-aikoina. 

Suomen mallilla oma yhteyspiste, tunnus ja verkkosivut

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien verkottumista sekä ammattitaitoisten ohjaajien löytämistä. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja laajan harrastusverkoston kanssa. Yhteyspiste sijaitsee Opetushallituksessa.

Yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä auttaa  yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteessä.

Suomen mallin verkkosivuille kootaan ajankohtaista tietoa sekä hyviä käytänteitä. Harrastamisen Suomen mallin tunnuksen toivotaan näkyvän kaikessa Suomen mallin viestinnässä. Tunnuksen voi ladata materiaalipankista. 

Tietoa harrastamisen Suomen mallista viittomakielellä

Lisätietoja

Henni Axelin, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330205   Sähköpostiosoite:


Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330069   Sähköpostiosoite:


Tiina Kivisaari, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330178   Sähköpostiosoite: