Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät

  • lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista
  • olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen
  • koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Mallin ensimmäisessä vaiheessa (1.8.2021–30.6.2022) kohderyhmään kuuluivat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. ja lisäopetuksen oppilaat 235:ssä kunnassa.

Harrastamisen Suomen mallin seuraavan vaiheen valmistelu käynnistyi vuonna 2021. Työryhmän tehtävänä oli ehdottaa keinoja, joilla turvataan mallin pysyvyys sekä arvioida mallin laajentamismahdollisuuksia. Vuoden 2023 alusta nuorisolakiin (955/2022) lisättiin säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta sekä  toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt arvioinnin Harrastamisen Suomen mallista. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa tavoitteiden toteutumisesta, toimivuudesta ja vaikutuksista. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, mitä kokemuksia ja mielipiteitä lapsilla ja nuorilla on harrastuksista. Arvioinnin toteutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Arvioinnin tulokset julkistettiin huhtikuussa 2023.

Suomen mallilla oma yhteyspiste, tunnus ja verkkosivut

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien verkottumista sekä ammattitaitoisten ohjaajien löytämistä kuntiin toteuttamaan lasten ja nuorten harrastustoiveita. Yhteyspiste kerää ja levittää kuntien hyviä käytäntöjä.

Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja laajan harrastusverkoston kanssa. Yhteyspiste sijaitsee Opetushallituksessa.

Yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Listassa on samat harrastukset kuin Koululaiskyselyssä. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteessä.

Suomen mallin verkkosivuille kootaan ajankohtaista tietoa Harrastamisen Suomen mallista sekä hyviä käytänteitä.

Harrastamisen Suomen mallilla on visuaalinen ilme ja tunnus. Tunnuksen toivotaan näkyvän kaikessa Suomen mallin viestinnässä. Tunnuksen voi ladata Harrastamisen Suomen mallin verkkosivujen materiaalipankista. 

Tietoa harrastamisen Suomen mallista viittomakielellä

Lisätietoja

Henni Axelin, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330205  


Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330178