Tekijänoikeusdirektiivin (DSM) muutokset tekijänoikeuslakiin

EU-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla tulee sisällyttää osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä viimeistään vuonna 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeusdirektiivin muutokset Suomen tekijänoikeuslakiin.

Direktiivi sopeuttaa EU:n jäsenmaiden tekijänoikeuslainsäädäntöä muutoksiin, joita digitaalinen toimintaympäristö aiheuttaa sisällön luojille, levittäjille ja kuluttajille. Pyrkimyksenä on turvata tekijänoikeudet ilmaisunvapautta tai muita perusoikeuksia rajoittamatta.

Direktiivillä

  • yhdenmukaistetaan käyttäjien oikeuksia hyödyntää teoksia mm. opetuksessa, tiedonlouhinnassa ja kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi
  • parannetaan oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia oikeuksiensa harjoittamiseen verkkoympäristössä
  • taataan tasavertaiset toimintamahdollisuudet digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Direktiivi velvoittaa mm.

  • uutissivustot maksamaan lehtikustantajille korvauksia artikkelien käyttämisestä palveluissaan
  • alustapalvelut (Google, Youtube, Facebook, Twitter ym.) poistamaan tekijänoikeutta loukkaavat sisällöt ja tekemään julkaisusopimukset oikeudenomistajien kanssa.

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019. EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa viedä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tekijänoikeuslain muutosten valmistelun vaiheet

Tekijänoikeuslain uudistusta tukemaan asetetaan virkamiestyöryhmä. Tärkeä osa valmistelusta tapahtuu avoimissa, teemakohtaisissa työpajoissa.

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330331