Tekijänoikeusdirektiivin (DSM) muutokset tekijänoikeuslakiin

EU-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla tulee sisällyttää osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeusdirektiivin muutokset Suomen tekijänoikeuslakiin. Direktiivien toimeenpano on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön uudistus 20 vuoteen. 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Direktiivi sopeuttaa EU:n jäsenmaiden tekijänoikeuslainsäädäntöä muutoksiin, joita digitaalinen toimintaympäristö aiheuttaa sisällön luojille, levittäjille ja kuluttajille. Pyrkimyksenä on turvata tekijänoikeudet ilmaisunvapautta tai muita perusoikeuksia rajoittamatta.

Direktiivillä

  • yhdenmukaistetaan käyttäjien oikeuksia hyödyntää teoksia mm. opetuksessa, tiedonlouhinnassa ja kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi
  • parannetaan oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia oikeuksiensa harjoittamiseen verkkoympäristössä
  • taataan tasavertaiset toimintamahdollisuudet digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Direktiivi velvoittaa mm.

  • uutissivustot maksamaan lehtikustantajille korvauksia artikkelien käyttämisestä palveluissaan
  • alustapalvelut (Google, Youtube, Facebook, Twitter ym.) poistamaan tekijänoikeutta loukkaavat sisällöt ja tekemään julkaisusopimukset oikeudenomistajien kanssa.

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019. EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa viedä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tiedotteet

Tekijänoikeuslaki muuttuu

OKM
Tiedote 2.3.2023 14.04

Tekijänoikeuslain muutosesitys eduskuntaan

OKM
Tiedote 13.4.2022 13.20

Tekijänoikeuslain muutokset lausunnoille

OKM
Uutinen 28.1.2013 11.52

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330331   Sähköpostiosoite: