Hyppää sisältöön

Valtion rahoitus kansallisten taidelaitosten toimintaan

Avustus

Laki kansallisten taidelaitosten rahoituksesta (HE 157/ 2022) koskee Kansallisgallerian, Suomen kansallisoopperan ja –baletin sekä Suomen Kansallisteatterin toimintaa. Lailla säädetään kansallisten taidelaitosten tehtävistä ja rahoituksesta vuodesta 2023 alkaen. Kansallisgallerialle rahoitusta myönnetään Kansallisgalleriasta annetussa laissa (889/2013) säädettyihin tehtäviin.

Myönnetyt avustukset

Myönnöt 2013-2022
Kulttuuri

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen puh. 0295 33 0281 (Kansallisgalleria)

Kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila puh. 02953 30285 (Suomen Kansallisteatteri , Suomen Kansallisooppera ja -baletti)