Hoppa till innehåll

Plan för de offentliga finanserna 2021-2024:
Reformerna framskrider – planen för de offentliga finanserna tryggar finansieringen för att utvidga läroplikten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 14.13 | Publicerad på svenska 16.4.2020 kl. 14.27
Pressmeddelande

Regeringen lämnade torsdagen den 16 april ett förslag till plan för de offentliga finanserna för 2021–2024 till riksdagen. Man kom överens om planen i samband med ramförhandlingarna den 8 april. Regeringen har i planen för de offentliga finanserna ökat anslaget bland annat för att utvidga läroplikten och genomföra reformen av statsandelssystemet för performativ konst.

I planen för de offentliga finanserna reserverar regeringen ett tilläggsanslag på 22 miljoner euro för att utvidga läroplikten 2024, då den ska omfatta alla åldersklasser fullt ut. Således har det för utvidgningen av läroplikten reserverats sammanlagt 129 miljoner euro från och med 2024.

Planen innehåller också ett anslag på 10 miljoner euro som en överföring från arbets- och näringsministeriet för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens samt för att förbättra läs- och skrivförmågan och de grundläggande färdigheterna hos invandrare som är familjelediga.

För att kunna anpassa verksamheten till den ändrade vårdardimensioneringen föreslås det för 2021–2024 ett tilläggsanslag på 116,5 miljoner euro för utbildningen av närvårdare.

Det föreslås att Finlands Akademi anvisas en bevillningsfullmakt av engångsnatur på 10 miljoner euro för att sammanställa forskningen om klimatförändringen och att universiteten kapitaliseras med 67 miljoner euro 2022 med stöd av Sitras donation. Det föreslås att 3,7 miljoner euro anvisas för att öka antalet nybörjarplatser vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola i Nyslott år 2024.

För genomförandet av reformen av statsandelssystemet för performativ konst föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro år 2022. För beredningen av Nationalmuseets nya verksamhetsmodell och utställningsprogram föreslås ett tillägg på sammanlagt 800 000 euro åren 2021–2024. Det föreslås att 800 000 euro reserveras För Nationaloperans och Nationalbalettens tillfälliga lokaler år 2022.

För inredningen av samemuseet Siida och för förberedelser inför museets utställningsverksamhet föreslås 1,4 miljoner euro. För hyresutgifterna med anledning av ändringarna i lokalerna i Sameområdets utbildningscentral föreslås 50 000 euro från och med 2021.
 
Därtill beslutade regeringen att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete ändras så att den minskning av verksamhetens volym och kostnader som beror på coronavirusepidemin inte har en minskande inverkan på nivån och fördelningen av finansieringen under de kommande åren.

Ytterligare information:
Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 3 30182
Pasi Rentola, ekonomichef (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30211
Mika Tammilehto, överdirektör (yrkesutbildning), tfn 0295 3 30308
Tapio Kosunen, överdirektör (högskoleutbildning och forskning), tfn 0295 3 30440
Riitta Kaivosoja, överdirektör (kultur- och konstpolitik), tfn 0295 3 30129
Esko Ranto, överdirektör (ungdoms- och idrottsfrågor), tfn 0295 3 30115

Allmänbildande utbildning Forskning Högskoleutbildning och forskning Kultur Utbildning Yrkesutbildning