Hyppää sisältöön

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024:
Uudistukset etenevät – julkisen talouden suunnitelma turvaa oppivelvollisuuden laajentamisen rahoituksen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2020 14.13
Tiedote

Hallitus on antanut eduskunnalle torstaina 16. huhtikuuta ehdotuksen julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2021–2024. Julkisen talouden suunnitelmasta sovittiin kehysriihen yhteydessä 8. huhtikuuta. Hallitus on lisännyt julkisen talouden suunnitelmassa määrärahaa muun muassa oppivelvollisuuden laajentamiseen ja esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toteuttamiseen.

Hallitus on varannut julkisen talouden suunnitelmassa 22 milj. euron lisämäärärahan oppivelvollisuuden laajentamiselle vuonna 2024, kun kaikki ikäluokat ovat täysimääräisesti oppivelvollisuuden piirissä. Näin oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitustaso olisi 129 milj. euroa vuodesta 2024 lukien.

Julkisen talouden suunnitelmaan on sisällytetty myös 10 milj. euroa määrärahaa jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen siirtona työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä perhevapailla olevien maahanmuuttajien luku‐ ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantamiseen 2 milj. euroa.

Hoitajamitoituksen muutokseen vastaamiseksi lähihoitajien koulutukseen ehdotetaan lisättäväksi vuosina 2021 - 2024 yhteensä 116,5 milj. euroa.

Suomen Akatemian valtuutta ehdotetaan lisättäväksi kertaluonteisesti 10 milj. euroa ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimuksen kokoamiseksi ja Sitran lahjoituksen perusteella yliopistoja pääomitetaan 100 milj. eurolla, josta 67 milj. eurolla vuonna 2022. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen lisäämiseen Savonlinnassa ehdotetaan kohdistettavaksi 3,7 milj. euroa vuodelle 2024.

Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toteuttamiseen ehdotetaan lisättäväksi 3 milj. euroa vuonna 2022. Kansallismuseon uuden toimintamallin ja näyttelyohjelmiston valmisteluun ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 800 000 euroa vuosina 2021 - 2024. Kansallisoopperan ja ‐baletin päänäyttämön väistötilojen kustannuksiin ehdotetaan varattavaksi 800 000 euroa vuonna 2022.

Saamelaismuseo Siidan näyttelytoimintaan ja kalustamiseen ehdotetaan 1,4 milj. euroa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilamuutoksista aiheutuviin vuokramenoihin ehdotetaan 50 000 euroa vuodesta 2021 lukien.
 
Lisäksi hallitus päätti, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan siten, että koronaepidemiasta johtuvat toiminnan volyymin ja kustannusten pienentyminen eivät vaikuta alentavasti tulevien vuosien rahoitustasoon ja jakautumiseen.


Lisätietoja:
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182
talouspäällikkö Pasi Rentola (yleinen taloussuunnittelu), puh. 0295 3 30211
ylijohtaja Mika Tammilehto (ammatillinen koulutus), puh. 0295 3 30308
ylijohtaja Tapio Kosunen (korkeakoulutus ja tiede), puh. 0295 3 30440
ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kulttuuri- ja taidepolitiikka), puh. 0295 3 30129
ylijohtaja Esko Ranto (nuoriso- ja liikunta-asiat), puh. 0295 3 30115

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Tiede Yleissivistävä koulutus