Hoppa till innehåll

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen reviderades för att motsvara 2020-talets behov

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 9.05 | Publicerad på svenska 12.5.2022 kl. 9.18
Pressmeddelande

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2022–2026 syftar till att möta de nya behoven inom lärarutbildningen på 2020-talet. Det reviderade utvecklingsprogrammet offentliggjordes torsdagen den 12 maj.

Som grund för det nya utvecklingsprogrammet har man bevarat visionen för det utvecklingsprogram som publicerades 2016 om att tillsammans skapa världens bästa kompetens. Målet är att Finland även i framtiden har världens bästa utbildningssystem som stöder lärandet i olika skeden av livet.

– Grunden för Finlands framgång läggs i skolan. Därför är det särskilt viktigt att vi anstränger oss för att utveckla lärarutbildningen. Vi måste se till att både den grundläggande utbildningen och uppdateringen av kunnandet lever i tiden och svarar på dagens utmaningar. Jag vill tacka alla intressentgrupper för ett konstruktivt samarbete, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Utvecklingsprogrammet ställer upp tre mål för lärarnas grundläggande utbildning och introduktionsutbildning samt för kontinuerligt lärande under karriärens gång. Målet är att ge lärarna en bred grundkompetens, nyskapande expertis och förmågan att utveckla den egna kompetensen och läroanstalten.

De mål som beskrivs i utvecklingsprogrammet främjas bland annat med hjälp av prognostisering, kontinuerlig forskningsbaserad utveckling, starka nätverk och ett kompetent ledarskap. Genomförandet av programmet följs upp i högskolorna som en del av utbildningens kvalitetsarbete. I uppföljningsarbetet deltar också Lärarutbildningsforumet och olika externa utvärderare.

Utvecklingsprogrammet omfattar lärarnas grundläggande utbildning och introduktionsutbildning samt kontinuerligt lärande under tiden i arbetslivet. Vid revideringen av programmet har man tagit hänsyn till de utmaningar som utbildningen står inför på 2020-talet, till exempel när det gäller att stödja och handleda elever samt utbildningens tillgänglighet. Programmet beaktar också målen i regeringsprogrammet och den utbildningspolitiska redogörelsen samt mer omfattande samhälleliga fenomen.

Utvecklingsprogrammet utarbetades i samarbete mellan lärarutbildare, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och företrädare för intressentgrupperna.

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2022–2026

Mer information: Marjo Vesalainen, undervisningsråd, tfn 0295 330 352