Hyppää sisältöön

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma uudistettiin vastaamaan 2020-luvun tarpeita

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 9.05
Tiedote

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma vuosille 2022–2026 pyrkii vastaamaan opettajankoulutuksen uusiin tarpeisiin 2020-luvun toimintaympäristössä. Uudistettu kehittämisohjelma julkistettiin torstaina 12. toukokuuta.

Uudistetun kehittämisohjelman perustana on säilytetty vuonna 2016 julkaistun kehittämisohjelman visio parhaan osaamisen luomisesta yhdessä. Tavoitteena on, että Suomessa on myös tulevaisuudessa maailman paras koulutusjärjestelmä, joka tukee oppimista elämän eri vaiheissa.

– Suomen menestyksen perusta rakennetaan kouluissa. Onkin erityisen tärkeää, että näemme vaivaa opettajankoulutuksen kehittämisen eteen. Sekä peruskoulutuksen että osaamisen päivittämisen tulee elää ajassa ja vastata tämän päivän haasteisiin. Kiitän sidosryhmiä rakentavasta yhteistyöstä, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sanoo.

Kehittämisohjelma asettaa kolme tavoitetta opettajien perus- ja perehdytyskoulutukselle ja jatkuvalle oppimiselle uran aikana. Tavoitteina on opettajien laaja-alainen perusosaaminen, uutta luova asiantuntijuus sekä kyky kehittää omaa osaamista ja oppilaitosta.

Kehittämisohjelmassa kuvattuja tavoitteita edistetään muun muassa ennakoinnilla, jatkuvalla tutkimukseen perustuvalla kehittämisellä, vahvoilla verkostoilla ja osaavalla johtamisella. Ohjelman toteutumista seurataan korkeakouluissa osana koulutuksen laatutyötä. Seurantaa tekevät myös Opettajankoulutusfoorumi ja ulkopuoliset arvioijat.

Kehittämisohjelma kattaa opettajien perus- ja perehdyttämiskoulutuksen sekä uranaikaisen ja jatkuvan oppimisen. Ohjelman uudistamisessa on otettu huomioon 2020-luvun koulutuksen haasteet, jotka liittyvät esimerkiksi oppijoiden tukeen ja ohjaukseen sekä koulutuksen saavutettavuuteen. Ohjelma huomioi myös hallitusohjelmassa ja koulutuspoliittisessa selonteossa esitetyt tavoitteet sekä laajemmat yhteiskunnalliset ilmiöt.

Kehittämisohjelma on laadittu opettajankouluttajien, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja sidosryhmien edustajien yhteistyönä.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma 2022–2026

Lisätietoja: opetusneuvos Marjo Vesalainen, p. 0295 330 352