Hoppa till innehåll

Undervisningsminister Henriksson delade ut det Nordiska Pionjärpriset

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2023 7.38
Nyhet
Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson delar ut pris.
Minister Henriksson delade ut Det Nordiska Pionjärpriset till bl.a. finländska Shahin Ahmad.

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson, som ansvarar för nordiskt samarbete, delade ut Det Nordiska Pionjärpriset för år 2023 i Köpenhamn den 21 september. Priset delas ut till unga för föredömliga insatser för att främja jämställdhet, tolerans och inkludering. En av vinnarna är finländska Shahin Ahmad. Övriga pristagare var från Norge, Danmark och Sverige.

− Nätverket för Unga Pionjärer är ett utmärkt exempel på nordiskt samarbete. Vi behöver goda exempel på tolerans och inkludering, nu mer än någonsin. Här spelar unga en viktig roll. Ett samhälle med kulturell mångfald, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter är ett friskt samhälle, sade undervisningsminister Henriksson vid prisutdelningstillfället. 

Nordiska Pionjärer (Nordic Pioneers) är ett ungdomslett nätverk som omfattar alla nordiska länder och syftar till att öka säkerheten, motverka diskriminering och stärka demokratin på lokal nivå. Priset delas ut för dessa ungas betydande insatser. Bland årets vinnare finns en av HangFlow- ungdomsorganisationens grundare och aktiva medlem Shahin Ahmad från Åbo.  HangFlow erbjuder säkra mötesplatser och jämlika fritidsaktiviteter för unga från olika bakgrunder. HangFlow verkar för jämställdhet och mångfald och främjar öppen dialog. 

De tio nominerade finalisterna för erkännandepriset inbjuds till ett mentorskapsprogram, där de kommer att få personlig vägledning och råd för att vidareutveckla sina verksamheter. Priset på 25 000 danska kronor delas ut till fyra unga under 25 år. 

Nordiska Pionjärpriset grundades 2021 av organisationen Nordic Safe Cities. I år var det Finlands ambassad i Köpenhamn som arrangerade pristillfället i samarbete med Nordic Safe Cities. Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson var huvudtalare.


Ytterligare information:
-  Anita Westerholm, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295330085
-  Johanna Koponen, konsultativ tjänsteman, puh. 0295330003 
www.nordicsafecities.org 

Korrigering 25.9.2023: Shahin Ahmad är en av HangFlow- ungdomsorganisationens grundare.