Hoppa till innehåll

Understöd för främjande av barnkultur

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2023 10.11
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat närmare 2,2 miljoner euro i stöd till barnkulturcentrum och konst- och kulturevenemang för barn samt till Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland.

Ministeriet stöder 25 barnkulturcentrum runt om i landet med 1 833 000 euro och tio konst- och kulturevenemang för barn med 195 000 euro. Dessutom får Förbundet för barnkulturcenter i Finland 140 000 euro och Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland 30 000 euro i stöd.

Understöd beviljas bl.a. barnkulturfestivalen Pikkuprovinssi i Seinäjoki, barnlitteratur- och ordkonstfestivalen Kirjalitta i Tammerfors, barnkonstfestivalen Hippalot 2023 i Tavastehus och vinterkarnevalen för barn i Lahtis.

Till de barnkulturcentrum som får understöd hör bl.a. Barnkulturcentret Äventyrsparken i Åbo, Sagalunds barnkulturcenter på Kimitoön, Föreningen Luckan rf och barn- och ungdomskulturcentret Kulttura ry i Kajanaland. Utbudet av barnkultur ökar i år i Lappland, Nordöstra Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland tack vare verksamheten vid det ambulerande barnkulturcentret Kattila ry. 

Syftet med understödet är att främja jämlik tillgång till konst och kultur för barn, stärka samarbetet mellan aktörer inom konst- och kultursektorn i området, främja barnkulturcentrumens samarbete med skolor, daghem och lekparker samt att stödja ordnandet av kulturevenemang för barn med riksomfattande betydelse på olika håll i landet.

Mer information om understöden och beviljade understöd

Mer information: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 069

Kultur Petri Honkonen