Hoppa till innehåll

Arbetsgruppens förslag till centrala mål för konst- och konstnärspolitiken:
Man måste erkänna konstens samhälleliga betydelse, det behövs mer finansiering och konstnärens arbete måste ses som ett yrke

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2018 13.35
Pressmeddelande
Kuva: Eeva Sivula / Dog Design

En arbetsgrupp har lag fram 21 förslag till centrala mål för utvecklandet av konst- och konstnärspolitiken. Förslagen delas in i tre teman: konstens samhälleliga betydelse, finansieringen av konst och konstnärers utkomst. Förslaget till riktlinjer och mål överräcktes till Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho den 30 oktober.

Enligt arbetsgruppen har konsten, konstarterna och konstens verksamhetsmiljö samt utgångspunkterna för konstnärligt arbete har förändrats och fortsätter att förändras konstant. Konstens och konstnärens ställning i samhället och stödstrukturerna för främjandet av konsten har inte förändrats i samma utsträckning. Man satsar inte tillräckligt på konst och kultur i förhållande till hur stor roll dessa spelar i utvecklingen av samhället och ekonomin.

Arbetsgruppen föreslår att konstens och kulturens andel i statsbudgeten ökas till en procent av de totala budgeterade utgifterna senast år 2023. Budgetfinansieringens andel utökas i relation till anslag för konst och kultur som finansieras med vinstmedel från penningspelsverksamhet, nivån på konstnärsstipendierna blir en och en halv gång högre och man utreder hur man kan ombilda konstnärsstipendierna till sådan finansiering som gör det möjligt att utföra konstnärligt arbete i ett anställningsförhållande.

Inom konstens finansierings- och stödformer beaktar man skillnaderna mellan olika konstarter men också deras gemensamma drag. Arbetsgruppens övriga förslag hänför sig bl.a. till Centret för konstfrämjandes roll och förnyandet den kollegiala bedömningen.

- Arbetsgruppens förslag är en bra grund för en heltäckande granskning och utveckling av konst- och konstnärspolitiken. Jag kommer med intresse att följa med  hur publikationen tas emot på konstfältet. Till exempel finansieringen av konst och konstnärers utkomst är viktiga ämnen som garanterat kommer att väcka diskussion, säger Europa-, kultur och idrottsminister Sampo Terho.

De viktigaste punkterna i arbetsgruppens förslag

Konsten ska ges en sådan plats i samhällets kärna som motsvarar dess ökade betydelse för samhället 

Det är viktigt att identifiera konstens kulturella, sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Konsten ska ses som en del av den växande servicesektorn och näringsverksamheten. Statens finansiering av konsten bör utökas, och även andra förvaltningsområden än förvaltningsområdet för kultur ska delta i finansieringen.

Finansieringen av konsten ska utvecklas strategiskt i enlighet med ekosystemtänkandet  

Finansierings- och stödsystemen ska trygga det konstnärliga arbetet och konstarternas utveckling långsiktigt. Samtidigt ska strukturerna vara flexibla och också göra det möjligt att stödja konstnärliga aktiviteter som överskrider gränserna mellan olika konstarter. Modellen för kollegial bedömning av konst ska förnyas. De regionala strukturerna för konstfrämjandet ska förstärkas.

Konst är arbete och ska behandlas som sådant

Samhället kan fortfarande inte använda den investering som gjorts i konstnärerna i tillräcklig grad. Det konstnärliga arbetet ska göras jämlikt med de andra arbetsområdena och konstnärernas möjligheter att få sin utkomst av sitt konstnärliga arbete ska förbättras. Konstnärsstipendiernas eftersläpning bör åtgärdas. Det är också nödvändigt att ta reda på om det vore en ändamålsenlig lösning att ombilda konstnärsstipendierna till sådan finansiering som gör det möjligt att utföra konstnärligt arbete i ett anställningsförhållande och att förstärka konstnärens socialskydd.
 


Upplysningar:

- Paula Tuovinen, direktör, arbetsgruppens ordförande, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 703
- Petra Havu, arbetsgruppens sakkunnigsekreterare, kulturråd, undervisnings, och kulturministeriet, tfn 02953 30185
- minister Terhos specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 02953 30113

Riktlinjer för konst- och konstnärspolitiken: Arbetsgruppens förslag till centrala mål för konst- och konstnärspolitiken Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:36

Vänligen observera! Översättningen av publikationen är tillsvidare oreviderad.  Vårt mål är att färdigställa den svenskspråkiga publikationen i sin helhet så fort som möjligt. Vi beklagar dröjsmålet.