Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsprojekt som hänför sig till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023

Avustus

Med specialunderstödet stöds projekt som utvecklar kvaliteten på hur Finlandsmodellen för hobbyverksamhet genomförs. Understödet kan sökas av sammanslutningar (såsom kommuner, stiftelser och föreningar).

Högst 2,5 miljoner euro kan användas för understöden.

Ansökningstiden börjar 16.1.2023 och går ut 28.2.2023 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta beslut om understöd senast 15.4.2023.

På understödet tillämpas följande lagar: ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Idrott Kultur Unga

Ytterligare information

Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 069; [email protected]
Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 196; [email protected]
Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377; [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten:
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod