Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogiken för barn som flytt från otrygga förhållanden ska stärkas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.02 | Publicerad på svenska 21.9.2022 kl. 9.19
Pressmeddelande

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska ändras. Till lagen fogas en bestämmelse om statsunderstöd för småbarnspedagogik för barn utan hemkommun som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt (s.k. papperslösa barn). Den 19 september lämnade regeringen en proposition som gäller ändringen till riksdagen.

Syftet med statsunderstödet är att främja möjligheterna för utsatta barn att delta i småbarnspedagogik av hög kvalitet och att sporra kommunerna att ordna småbarnspedagogik för dessa barn. Kommunerna får inte statsandel för ordnande av småbarnspedagogik för barn utan hemkommun.

- Småbarnspedagogiken för med sig säkra rutiner i barnets vardag och professionellt stöd för utveckling och lärande. Framför allt när det gäller barn som flytt från otrygga förhållanden har stödet en central betydelse. Alla barn har rätt att få det stöd som de behöver inom småbarnspedagogiken, säger undervisningsminister Li Andersson.

Lagförslaget lämnas som en så kallad budgetlag och avses träda i kraft den 1 januari 2023. Reformen gäller således de kostnader för småbarnspedagogik som uppstår från och med 2023.

Kommunerna kan ansöka om statsunderstöd för kostnaderna för 2022

Undervisnings- och kulturministeriet har samtidigt öppnat en ansökan om statsunderstöd som motsvarar förslaget och som gäller kostnaderna för småbarnspedagogiken för 2022. Understöd beviljas för att kompensera de kostnader som uppstått under perioden 4.3–31.12.2022 för småbarnspedagogik som ordnats för understödets målgrupp. 

Understöd kan sökas av kommuner som ordnar småbarnspedagogik. Understödet beviljas kommunvis. Kommunens eller samkommunens ansökan kan omfatta småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent. Understöd kan inte beviljas privatpersoner eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.

Utlysning

Mer information: 

  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 0295 330 386
  • Marjaana Larpa, regeringsråd, tfn 0295 330 480
Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning