Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser ett statligt specialunderstöd för kostnader av anordnande av småbarnspedagogik för barn som söker eller får tillfälligt skydd, barn som söker internationellt skydd eller barn som saknar uppehållsrätt (papperslösa barn).

Det specialunderstöd som beviljas uppgår enligt det andra tilläggsbudgetbeslutet för 2022 sammanlagt till högst 67 miljoner euro under moment 29.10.30 i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel, om inte annat fastställs vid behandlingen av tilläggsbudgeten.

Understöd kan sökas av kommuner som anordnar småbarnspedagogik. Kommunens eller samkommunens ansökan kan omfatta småbarnspedagogik som anordnas av en privat serviceproducent. Understöd kan inte beviljas privatpersoner eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som anordnar småbarnspedagogik.

Understöd beviljas för att kompensera de kostnader som uppkommit under perioden 4.3–31.12.2022 för småbarnspedagogik som anordnats för målgruppen för understödet. En utredning över användningen av understödet ska göras senast 30.4.2023.

Ansökningstiden börjar 19.9.2022 och går ut 24.10.2022 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i november–december 2022.

De kostnader som uppkommer under år 2023 kommer att ersättas separat senare med stöd av det understöd som införs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (regeringens proposition lämnas till riksdagen hösten 2022).

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

• Undervisningsråd
   Tarja Kahiluoto 
   tfn. 02953 30386
   [email protected] 

• Projektsekreterare
   Aili Tervonen
   tfn. 0295 330216
   [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]  

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: