Hyppää sisältöön

Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatusta vahvistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.02
Tiedote

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakia muutetaan. Lakiin lisätään säännös valtionavustuksesta tilapäistä suojelua hakevien tai saavien sekä kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien (nk. paperittomien) kotikunnattomien lasten varhaiskasvatukseen. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 19.9.

Valtionavustuksella pyritään edistämään haavoittuviin ryhmiin kuuluvien lasten mahdollisuutta osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sekä kannustamaan kuntia varhaiskasvatuksen järjestämiseen näille lapsille. Kunnat eivät saa kotikunnattomien lasten varhaiskasvatukseen valtionosuutta.

- Varhaiskasvatus tuo lapsen arkeen turvallisia rutiineja ja ammattimaista kehityksen ja oppimisen tukemista. Erityisesti turvattomista oloista paenneille lapsille tuen merkitys on keskeinen. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatuksessa tarvitsemaansa tukea, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Lakiehdotus annetaan ns. budjettilakina ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Uudistus koskisi näin ollen vuodesta 2023 alkaen syntyneitä varhaiskasvatuksen kustannuksia.

Kunnat voivat hakea valtionavustusta vuoden 2022 kustannuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on samalla avannut ehdotusta vastaavan valtionavustushaun koskien vuoden 2022 varhaiskasvatuskustannuksia. Avustusta myönnetään niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet ajalla 4.3.-31.12.2022 avustuksen kohderyhmälle järjestetystä varhaiskasvatuksesta. 

Avustusta voivat hakea varhaiskasvatusta järjestävät kunnat. Avustusta myönnetään kuntakohtaisesti. Kunta tai kuntayhtymä voi sisällyttää hakemukseensa yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille.

Lisätietoja: 

opetusneuvos Tarja Kahiluoto, 0295 330 386
hallitusneuvos Marjaana Larpa, 0295 330 480

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus