Hoppa till innehåll

Reformen av museilagen och det museipolitiska programmet anses vara lyckade

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2024 13.21
Nyhet

Både reformen av museilagen och det museipolitiska program som ligger till grund för reformen kan anses vara rätt lyckade, framgår det av en färsk utvärdering. Såväl lagen som programmet har förtydligat museernas strategiska uppgift och framhävt betydelsen av verksamhetens genomslag. Utvärderingen genomföres av Frisky & Anjoy Oy.

I samband med antagandet av den nya museilagen 2019 förutsatte riksdagen att finansieringen av museer med riksansvar och museer med regionalt ansvar, antalet museer med regionalt ansvar och dessa museers verksamhet utvärderas som ett led i den bredare uppföljningen av reformen.

Enligt utvärderingen är reformen av museilagen och statsandelssystemet motiverad, eftersom den förbättrar riktandet av statsandelsfinansieringen och främjar fördelningen av finansieringen.

Det finns dock fortfarande utmaningar när det gäller att omsätta den nya museilagen i praktiken, särskilt i fråga om samordningen av ansvarsmuseernas finansiering och ökade ansvar. Dessutom bör man vidareutveckla fastställandet av ansvarsmuseernas nya uppgifter och de konkreta målen för dem samt uppföljningen av verksamhetens kvalitet och resultat vid museer som får statsandelar. I utvärderingsrapporten presenteras sju rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av statsandelssystemet och det museipolitiska programmet. 

Utvärdering av reformen av statsandelssystemet för museer och av det museipolitiska programmet 2030

Mer information: 
Petri Uusikylä, politices doktor, Frisky & Anjoy, tfn 040577 7516, [email protected]
Eeva Teräsvirta, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 082, [email protected]

Mer om ämnet

Den nya museilagen: Museernas statsandelssystem förnyas (UKM pressmeddelande 18.10.2018)
Reformen av museernas statsandelssystem
Möjligheternas museum - Undervisnings- och kulturministeriets museipolitiska program 2030