Hyppää sisältöön

Museolain uudistusta ja museopoliittista ohjelmaa pidetään onnistuneina

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2024 13.21
Uutinen

Sekä museolain uudistusta että sen taustalla ollutta museopoliittista ohjelmaa voidaan pitää varsin onnistuneina, tuoreesta arvioinnista ilmenee. Sekä laki että ohjelma ovat selkeyttäneet museoiden strategista tehtävää ja korostaneet toiminnan vaikuttavuuden merkitystä. Arvioinnin toteutti Frisky & Anjoy Oy.

Vuonna 2019 hyväksyessään uuden museolain eduskunta edellytti, että valtakunnallisten ja alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen riittävyys sekä alueellisten vastuumuseoiden määrä ja toiminta arvioidaan osana laajempaa uudistuksen seurantaa.

Arvioinnin mukaan museolain ja valtionosuusjärjestelmän uudistus on perusteltu, koska se parantaa valtionosuusrahoituksen suuntaamista ja edesauttaa rahoituksen kohdentumista.

Uuden museolain viemisessä käytäntöön on kuitenkin vielä haasteita, jotka liittyvät erityisesti vastuumuseoiden rahoituksen ja kasvavien vastuiden yhteensovittamiseen.

Lisäksi vastuumuseoiden uusien tehtävien määrittelyä ja niitä koskevia konkreettisia tavoitteita sekä valtionosuutta saavien museoiden toiminnan laadun ja tuloksellisuuden seurantaa tulisi edelleen kehittää. Arviointiraportissa esitetään valtionosuusjärjestelmän ja museopoliittisen ohjelman jatkokehittämistä varten seitsemän kehittämissuositusta. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ja museopoliittisen ohjelman 2030 arviointi

Lisätietoja: 

VTT Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy, p. 040 577 7516, [email protected]
kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta, OKM, p. 0295 330 082, [email protected]

Aiheeseen liittyvää

Uusi museolaki: Museoiden valtionosuusjärjestelmä uudistuu (OKM tiedote 18.10.2018)
Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen
Mahdollisuuksien museo - Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030