Hoppa till innehåll

Över 66 miljoner euro kan sökas för att främja jämlikheten och likabehandlingen i utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2023 12.15
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. För åren 2023–2024 kan understöd sökas till ett belopp på sammanlagt 66 miljoner euro, varav cirka 48,2 miljoner euro för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och cirka 17,9 miljoner euro för småbarnspedagogiken. Ansökningstiden går ut den 28 februari 2023.

Av specialunderstödet riktas 3,5 miljoner euro till ankarverksamheten eller samarbetet med polisen för att förebygga gängbildning och brottslighet bland unga. 

Understödet är avsett för att stärka likabehandlingen, jämlikheten, närskoleprincipen och den inkluderande verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Syftet är också att främja lärande, välbefinnande och växelverkan samt sådant nödvändigt och tillräckligt tidigt stöd för elever som behövs för att ordna undervisningen.

- Under 2020–2022 har totalt cirka 241 miljoner euro beviljats i specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Med det understöd som nu delas ut fortsätter vi att ingripa i den ökande ojämlikheten genom att göra det möjligt att tillgodose det akuta behovet av extra personal i daghem och skolor, säger undervisningsminister Li Andersson.

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan statens specialunderstöd för främjande av utbildningsmässig jämlikhet användas för att anställa lärare som kompanjonlärare, dela upp grupper eller lektioner och anställa assistenter.

Inom småbarnspedagogiken kan statens specialunderstöd användas för anställning av extra personal i barngrupper för att minska relationstalen och tillgodose barnens behov av stöd.

Understöd beviljas delvis med tilläggsanslaget i den första tilläggsbudgeten för 2023. Till denna del beviljas understöden förutsatt att riksdagen beviljar tilläggsanslag för ändamålet.

Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde har specialunderstöd för främjande av utbildningsmässig jämlikhet delats ut årligen sedan 2009. Behovsbaserad finansiering etablerades vid ingången av 2023 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Enligt lagen kan specialunderstöd beviljas för fyra år åt gången. År 2023 beviljas understöd ännu undantagsvis för ett år på samma sätt som tidigare år.

Mer information:
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

  • Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330032
  • Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 0295 330058 
  • Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330216

Småbarnspedagogik

  • Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn  0295 330160 
  • Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330216

Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken 2023–2024

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för åtgärder som förebygger ungas gängbildning och brottslighet 2023–2024

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning