Hyppää sisältöön

Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen haettavissa yli 66 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2023 12.15
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustusta on haettavissa vuosille 2023-2024 yhteensä 66 miljoonaa euroa, josta noin 48,2 miljoonaa esi- ja perusopetukseen ja noin 17,9 miljoonaa varhaiskasvatukseen. Hakuaika päättyy 28.2.2023.

Erityisavustuksesta 3,5 miljoonaa euroa suunnataan ankkuritoimintaan tai poliisin kanssa tehtävään yhteistyöhön, joilla ehkäistään nuorten jengiytymistä ja rikollisuutta. 

Avustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on vuosien 2020-2022 aikana myönnetty erityisavustuksia yhteensä noin 241 miljoonan euron arvosta. Nyt jaettavalla avustuksella jatketaan eriarvoistumiskehitykseen puuttumista mahdollistamalla päiväkotien ja koulujen arkeen kipeästi tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen, opetusministeri Li Andersson kertoo.

Esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen lapsiryhmiin suhdelukujen pienentämiseksi ja lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi. 

Avustus myönnetään osin vuoden 2023 I lisätalousarvion lisämäärärahasta. Tämän osalta avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on jaettu erityisavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Tarveperustainen rahoitus on vuoden 2023 alusta vakiinnutettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Lain mukaan erityisavustusta voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2023 avustusta myönnetään vielä poikkeuksellisesti aikaisempien vuosien tapaan yhdeksi vuodeksi.

Lisätietoja:
Esi-ja perusopetus

  • Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
  • Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 0295 330 058
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Varhaiskasvatus

  • Opetusneuvos Mervi Eskelinen, puh.  0295 330160 
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023-2024

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus