Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken 2023–2024

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken 2023–2024. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 17 934 000 euro.

Utlysningen gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan. Understöd kan inte beviljas fysiska personer eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.

Ansökningstiden börjar den 3 februari 2023 och går ut den 28 februari 2023 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten ska fattas i mars 2023.

Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde har specialunderstöd för främjande av utbildningsmässig jämlikhet delats ut årligen sedan 2009. Behovsbaserad finansiering etablerades vid ingången av 2023 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Enligt 44 a § 2 mom. i den lagen kan specialunderstöd beviljas för fyra år åt gången. År 2023 beviljas understöd ännu undantagsvis för ett år på samma sätt som tidigare år.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

  • Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn. 0295 330 160
  • Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn. 0295 330 216

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.