Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för åtgärder som förebygger ungas gängbildning och brottslighet 2023–2024

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling samt åtgärder för att förhindra ungas gängbildning och brottslighet 2023–2024.

Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 48 210 000 euro. Understöd beviljas delvis under tilläggsbudget I för 2023. Till denna del beviljas understöden förutsatt att riksdagen beviljar tilläggsanslag för ändamålet.

Ansökningshelheten består av två delar. Av specialunderstödet riktas 3,5 miljoner euro till åtgärder som intensifierar och stöder åtgärderna för att förhindra ungas gängbildning och brottslighet.

Utlysningen gäller kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Ansökningar från enskilda skolor beaktas inte. Övningsskolorna kan kontakta kommunen och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan.

Ansökningstiden börjar den 3 februari 2023 och går ut den 28 februari 2023 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten ska fattas i mars 2023.

Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde har specialunderstöd för främjande av utbildningsmässig jämlikhet delats ut årligen sedan 2009. Behovsbaserad finansiering etablerades vid ingången av 2023 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Enligt 44 a § 2 mom. i den lagen kan specialunderstöd beviljas för fyra år åt gången. År 2023 beviljas understöd ännu undantagsvis för ett år på samma sätt som tidigare år.

Utöver detta understöd delas det ut ett tilläggsanslag för åtgärder för att förhindra att ungas gängbildning och brottslighet begås. Anslaget har beslutats i den första tilläggsbudgeten för 2023.

Sökanden ansöker om specialunderstöd från staten genom separata ansökningar i ärendehanteringstjänsten. Närmare information finns i UKM:s ärendehanteringstjänst.

Utbildning

Ytterligare information

  • Mika Puukko, undervisningsråd, tfn. 0295 330 032
  • Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn. 0295 330 058
  •  Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn. 0295 330 216

E-postadresserna är i formatet [email protected]  

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.