Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för kostnader för professionella museers samlings- och utställningslokaler till följd av ökade energikostnader

Avustus

Det allmänna understödet är avsett som stöd för upprätthållare av professionella museer för kostnader för samlings- och utställningslokaler till följd av ökade energikostnader. I första hand är understödet avsett för museer som upprätthålls av privata stiftelser och föreningar och har stora lager- eller utställningslokaler.

Understödet riktas under perioden 1.1–30.4.2023 till kostnader för samlings- och utställningslokaler till följd av ökade energikostnader. Understödet kan användas 1.1–31.12.2023.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 14.2.2023 och slutar 28.3.2023 kl. 16.15.

Totalt cirka 1,5 miljoner euro kan användas för understöden. Beviljande av understöd förutsätter att riksdagen godkänner den första tilläggsbudgetpropositionen för 2023. Syftet är att fatta besluten i april 2023. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Museilagen (314/2019), Statsunderstödslagen (688/2001).

Beviljade understöd

2023
Kultur

Ytterligare information

Mer information ges av:
Mirva Mattila, kulturråd, [email protected], tfn 0295 330 269
Eeva Teräsvirta, kulturråd, [email protected], tfn 0295 330 082

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten:
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod