Hoppa till innehåll

Undervisningsminister Andersson om PISA-resultaten:
I Finland är den egna närskolan bland de bästa i världen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2019 10.36 | Publicerad på svenska 3.12.2019 kl. 11.36
Pressmeddelande

Resultaten från OECD: s PISA 2018-undersökning publicerades tisdagen 3.12. Undervisningsminister Li Andersson kommenterade resultaten vid tillställningen.

Undervisningsminister Li Andersson är nöjd över att de finländska ungdomarnas kompetensnivå fortfarande hör till världstoppen enligt PISA-undersökningen. Försvagningen av resultaten verkar ha jämnat ut. 

- Den finländska välfärdsstatens hörnsten är en skola som garanterar alla oberoende av bakgrund lika möjligheter att lära sig de färdigheter som behövs. I en värld som förändras snabbt är Finlands starkaste konkurrensfördel en hög kompetensnivå och en skola som ger alla möjlighet att lära sig de färdigheter som behövs i livet, säger undervisningsminister Andersson. 

Undersökningen visade att man i Finland lyckats förebygga differentiering av inlärningsresultaten mellan skolorna. Nivåskillnaden mellan de finländska skolorna var den minsta i hela undersökningen. 

- I Finland är den egna närskolan bland de bästa i världen. Hemligheten bakom den finländska utbildningens framgångar är faktiskt jämlikheten, och vi har inte råd att förlora de fördelar som den medför, säger minister Andersson.

Finland var också det enda landet i PISA-undersökningen där en hög tillfredsställelse med livet förenades med hög läskunnighet.

– Vi har all orsak att vara särskilt nöjda över detta resultat. Vi skapar världens bästa och mest jämlika skola för att varje finländare ska kunna leva ett gott liv, säger Andersson. 

Oro över ökande skillnader i kunskaper mellan eleverna

Enligt ministern är det dock oroväckande att skillnaderna i kunskaper mellan eleverna har ökat. Andelen elever med svaga kunskaper har ökat. Familjebakgrunden påverkar inlärningsresultaten mer än tidigare. Också skillnaderna i kunskaper mellan flickor och pojkar har blivit de största bland OECD-länderna.

– En jämlik rätt att lära sig är en förutsättning för att alla unga i dag ska ha möjlighet att vara med och bygga upp det framtida samhället. Vi har under inga omständigheter råd att spara på utbildningens kvalitet och jämlikhet, säger minister Andersson. 

Finländska unga starka i läskunnighet – de negativa attityderna har ökat

Finland var bland de bästa OECD-länderna i fråga om läskunnighet. Av alla deltagare fick endast två bättre resultat än Finland: PSJZ-regionen i Kina och Singapore.

Det var dock oroväckande att andelen personer som förhöll sig negativt till läsning hade ökat. Pojkarnas sämre resultat hade ett samband med en kraftigt minskad läsaktivitet och med intresset för att läsa.  

- Läskunnighetens betydelse är obestridlig. Den skapar grunden för allt lärande. Med tanke på inlärningsresultaten och jämlikheten i lärandet är det viktigt att Finland också i fortsättningen är ett land som läser, kommenterar minister Andersson. 

Åtgärder för att minska skillnaderna i inlärning

Några av målen i regeringsprogrammet är att höja utbildnings- och kompetensnivån i Finland, minska skillnaderna i inlärning och öka jämlikheten i utbildningen. Bland programmets centrala åtgärder för att uppnå dessa mål finns utvidgningen av läroplikten. Det handlar om att höja den finländska kompetensnivån på hela samhällets nivå.

Nästa år inleder undervisnings- och kulturministeriet ett åtgärdsprogram för att stärka kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. För dessa reserveras 305 miljoner euro för åren 2020–2022.

– Finland är ett toppland inom utbildning, men för att vi ska vara det också i framtiden måste vi ständigt arbeta för kvaliteten och jämlikheten i vårt utbildningssystem.  Finland klarar sig också i fortsättningen när vi lyckas säkerställa att alla människor har möjlighet att lära sig de färdigheter de behöver i livet och i arbetet. I ett välmående Finland har alla rätt att lära sig, konstaterar minister Andersson.

Mer information: Touko Sipiläinen, specialmedarbetare, tfn 040 1962292

Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning