Hoppa till innehåll

Finland behöver åtgärder för bildning!
OAJ, UKM och UBS lanserar Bildningsakademien

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2017 10.00 | Publicerad på svenska 11.7.2017 kl. 14.47
Nyhet
Som symbol för Bildningsakademien används ett fingeravtryck.

Kärntrion inom undervisningssektorn firar 100-åringen Finland genom att grunda Bildningsakademien, som riktar sig till beslutsfattare och samhällspåverkare. Målet är att trygga bildningen i Finland för de kommande 100 åren.

Tack vare vårt utbildningssystem är Finland en bildad välfärdsstat. Men hur tryggar vi bildningen i framtiden? För att hitta svaret på den frågan lanserar Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet Bildningsakademien, dit man bjuder in beslutsfattare och andra samhällspåverkare.

Målet är att uppdatera diskussionen om bildning, öka uppskattningen av utbildning, fostran och forskning samt att hitta lösningar för att upprätthålla och stärka Finlands bildningsnivå.

- Bildningsakademien behövs för att uppdatera påverkares kunskap om utmaningar inom lärande och utbildning. Målet är att tillsammans hitta lösningar för att föra vidare vår unika modell för lärande för de kommande 100 åren. Vi vill att Finland ska vara ett likvärdigt samhälle som alla upplever som sitt. Ett sådant samhälle föds bara om alla barn och unga får nyttja sin fulla potential och om de får det stöd och den handledning de behöver. Här har vi något att ta tag i, också i Finland, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen är det hög tid att Finland också uppdaterar sig om vad utbildning innebär i dag och hur man på bästa sätt kan utveckla den.

- Ofta bildar vi vår uppfattning om utbildning via våra egna eller barnens erfarenheter. Då beslutsfattare och påverkare gör sina samhälleliga val är det viktigt att uppfattningen om vilken riktning framtidens utbildning borde ha baserar sig på forskning, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

Bildning är grunden för ett gott liv

OAJ, Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet har redan tidigare dryftat olika sätt att föra fram betydelsen av bildning. OAJ föreslog att instanserna slår ihop sina resurser i detta projekt. Dessutom är Sitra med gällande de praktiska arrangemangen.

Årligen kallar Bildningsakademien ett trettiotal påverkare inom olika samhällsområden till att bekanta sig med utbildningssystemet, dvs. från småbarnspedagogiken till högskolutbildningen. Ordförande för OAJ Olli Luukkainen hoppas att deltagarna klart tar ställning för bildningen.

- Vi behöver modiga budbärare som förstår värdet av bildning. Finland behöver mera diskussion och konkreta gärningar som betonar utbildning, fostran och forskning, säger Luukkainen.

Han betonar också bildningen som egenvärde, bildning skapar och ger ett gott liv.

- Utbildningen får inte kopplas loss från sin bildningsuppgift och ses bara som ett sätt att producera arbetskraft för att tjäna arbetsmarknaden, säger Luukkainen.

Lärarna i nyckelposition

Vid OAJ, Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet tror man att Finland också i framtiden kan gå i spetsen för utbildning.

- Utvecklandet av en jämlik utbildning har garanterat att varje barn och ungdom har en möjlighet att uppfylla sin fulla potential, oberoende av familjebakgrund. I det finländska utbildningssystemet har också världens bästa, pedagogiskt självständiga och högskoleutbildade lärare spelat en central roll. Finland har alla förutsättningar att också framöver placera sig i världstoppen, men det förutsätter att man är uppmärksam på en omgivning i förändring och att man reagerar på förändringarna, säger minister Grahn-Laasonen.

En viktig del i framtidens lösningar är t.ex. att lärarna kontinuerligt utvecklar sin kompetens.

-  Lärarna är nyckelpersoner då man bygger bildningssamhället. Bildningsakademin kommer att arbeta för att vi också i framtiden är ett bildat välfärdssamhälle, sammanfattar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Vad då för bildningsakademi?

Bildningsakademien har lanserats av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen och är en utbildningshelhet med hög profil. Också jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är med i arrangemangen.

Bildningsakademien ordnas för första gången vid årsskiftet. En noggrant utvald skara av samhällspåverkare och beslutsfattare bjuds in som deltagare. Dessa får tillfälle att på helt nya sätt bekanta sig med grunden för den finländska bildningen, dvs. vårt utbildningssystem. Deltagarna kommer också med idéer för lösningar för hur Finland också under de kommande 100 åren kan hålla en hög bildningsnivå.

I fortsättningen ordnas Bildningsakademien årligen och varje år kallas nya deltagare. På så sätt växer skaran av beslutsfattare och samhällspåverkare som förstår sig på vikten av bildning varje år.

Som symbol för Bildningsakademien används ett fingeravtryck. Fingeravtrycket påminner om att bildningen tillhör alla och består av olika delar. Därutöver symboliserar fingeravtrycket det avtryck i Finlands bildningsframtid som deltagarna i Bildningsakademin lämnar i och med sina gärningar.  


Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

  • Olli Luukkainen, ordförande för OAJ : 0500 652 872, pressbilder: www.goo.gl/hPY2E2  
  • Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen: 029 533 1600, pressbilder: www.goo.gl/FAi6yk
  • Undervisningsministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246,pressbilder av undervisningsministern: www.goo.gl/k13HLk