Hyppää sisältöön

Suomeen tarvitaan sivistystekoja!
OAJ, OKM ja OPH lanseeraavat Sivistysakatemian

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.7.2017 10.00
Uutinen

Opetusalan ydinkolmikko juhlistaa 100-vuotiasta Suomea perustamalla päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatun Sivistysakatemian. Tavoitteena on turvata sivistys-Suomen seuraavat sata vuotta.

Koulutus on nostanut Suomen sivistyneeksi hyvinvointivaltioksi. Mutta miten sivistys turvataan jatkossa? Vastausten löytämiseksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö lanseeraavat Sivistysakatemian, johon kutsutaan mukaan päättäjiä ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Tavoitteena on päivittää sivistyksestä käytävää keskustelua, lisätä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arvostusta sekä löytää ratkaisuja Suomen sivistystason ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

– Sivistysakatemia tarvitaan päivittämään vaikuttajien tietopohjaa oppimisen ja koulutuksen haasteista sekä muotoilemaan yhdessä ratkaisuja, jotka vievät ainutlaatuisen oppimisen mallimme seuraavalle 100-vuotisjaksolle. Haluamme Suomen olevan eheä ja kaikkien yhteiseksi kokema yhteiskunta. Sellainen syntyy vain, jos jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa omaan mittaansa ja saada siihen tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Tässä meillä Suomessakin on tekemistä, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoo.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan Suomessa on korkea aika päivittää tietoja myös siitä, mitä koulutus tänä päivänä on ja miten sitä parhaillaan kehitetään.

– Monesti ajatukset koulutuksesta muodostuvat omien tai lasten kautta saatujen kokemusten varaan. On tärkeää, että yhteiskunnallisia arvovalintoja tehtäessä päättäjillä ja vaikuttajilla on paras mahdollinen tutkimukseen perustuva käsitys siitä, mihin tulevaisuuden koulutusta pitäisi viedä, opetusministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Sivistys luo hyvää elämää

Tapoja tuoda esiin sivistyksen merkitystä yhteiskunnassa oli pohdittu jo aiemmin niin OAJ:ssä, Opetushallituksessa kuin opetus- ja kulttuuriministeriössäkin. OAJ ehdotti voimien yhdistämistä. Myös Sitra saatiin mukaan Sivistysakatemian käytännön järjestelyihin.

Sivistysakatemiaan kutsutaan vuosittain kolmisenkymmentä vaikuttajaa yhteiskunnan eri osa-alueilta. He pääsevät tutustumaan koko koulutusjärjestelmään varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toivoo osallistujilta näkyviä kannanottoja sivistyksen puolesta.

– Tarvitsemme rohkeita ja sivistyksen arvon ymmärtäviä airuita, jotta Suomeen saadaan lisää koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen merkitystä korostavaa puhetta ja konkreettisia tekoja, Luukkainen sanoo.

Hän korostaa sivistystä itseisarvona, joka luo ja tuo hyvää elämää.

– Koulutustakaan ei saa irrottaa sivistystehtävästään ja nähdä vain tapana tuottaa ihmismateriaalia työelämän palvelukseen, Luukkainen sanoo.

Opettajat avainasemassa

OAJ:ssä, Opetushallituksessa ja opetus- ja kulttuuriministeriössä uskotaan Suomen voivan jatkossakin pysyä koulutuksen huippumaana.

– Tasa-arvoisen koulutuksen kehittäminen on taannut sen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa perhetaustasta riippumatta. Keskeisessä roolissa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ovat olleet myös pedagogisesti itsenäiset ja korkeakoulutetut maailman parhaat opettajat. Suomella on kaikki edellytykset olla jatkossakin maailman kärjessä, mutta se edellyttää jatkuvaa muuttuvan ympäristön havainnointia ja muutoksiin reagoimista, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Tulevaisuuden ratkaisuissa tärkeässä roolissa on esimerkiksi opettajien osaamisen jatkuva kehittäminen.

–Opettajat ovat avainhenkilöitä sivistysyhteiskunnan rakentamisessa. Sivistysakatemia tulee toimimaan sen puolesta, että pysymme sivistyneenä hyvinvointiyhteiskuntana jatkossakin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kiteyttää.

***

Mikä ihmeen sivistysakatemia?

Sivistysakatemia on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen lanseeraama korkean profiilin koulutuskokonaisuus. Myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on vahvasti mukana Sivistysakatemian järjestelyissä.

Sivistysakatemia järjestetään ensimmäisen kerran vuodenvaihteessa. Osallistujiksi kutsutaan tarkoin valikoitu joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä. He pääsevät tutustumaan aivan uusilla tavoilla suomalaisen sivistyksen perustaan eli koulutusjärjestelmäämme. Osallistujat myös ideoivat ratkaisuja, joilla Suomen sivistystaso pysyy korkeana seuraavat 100 vuotta.

Jatkossa Sivistysakatemia järjestetään vuosittain, ja joka vuosi mukaan kutsutaan uudet osallistujat. Näin sivistyksen merkityksen ymmärtävien päättäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien joukko kasvaa vuosittain.

Sivistysakatemian symbolina käytetään sormenjälkeä. Se muistuttaa siitä, että sivistys kuuluu kaikille ja rakentuu kaikilla erilaisista palasista. Lisäksi sormenjälki symboloi sitä, että Sivistysakatemiaan osallistuvat jättävät teoillaan jäljen sivistys-Suomen tulevaisuuteen.

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:

Olli Luukkainen, OAJ:n puheenjohtaja: 0500 652 872. Pressikuvia: www.goo.gl/hPY2E2  

Olli-Pekka Heinonen, Opetushallituksen pääjohtaja: 029 533 1600
Pressikuvia: www.goo.gl/FAi6yk

Opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
Pressikuvia opetusministeristä: www.goo.gl/k13HLk